لیست پیشکسوتان
17/01/1390

لیست پیشکسوتان هنرمند وصنعتگر صنایع دستی استان فارس
ردیف نام ونام خانوادگی کد رشته رشته فعالیت تاریخ تولد شماره تماس
1 آذر نکیسائی 1250812 گلیم بافی 1335 09171126116
2 محمد مژده 1250821 نمد مالی 1313 09179248818
3 فرنگیس مخلیص 1250825 لباس محلی 1322 7319393
4 سکینه مدرسی 1250839 عروسک محلی 1334 09173382796
5 معصومه بهاردار 1250839 عروسک محلی 1339 2424100
6 علی اکبر کاراندیش 1250853 معرق کاشی 1320 7384374
7 احمد شیشه گر 1250855 کاشی هفت رنگ 1328 7384273
8 علی تعبدی 1250855 کاشی هفت رنگ 1337 09171175897
9 مسعود شیشه گر 1250855 کاشی هفت رنگ 1338 09173197848
10 علی صحرا نورد 1250855 کاشی هفت رنگ 1314 09171082616
11 مرتضی آریائی 1250857 سفالگری 1316 07923224442
12 امراله سیر جانیان  1250858 کاشی معقلی 1327 09171063424
13 قنبر شریفی  1250862 سراجی چرم 1328 2225668
14 رضا جان علی  1250936 مقرنس 1319 7387045
15 حسن علی صرافت 1250936 معماری سنتی 1310 7384142
16 عبدالحسین محور کریمی 1250936 معماری سنتی 1307 7393883
17 محمد علی داوودی  1250940 چاقو سازی 1334 2224661
18 جواد هنر پرداز حقیقی فرد 1250941 چلنگری 1315 2240366
19 سید قاسم پوشکان 1250941 چلنگری 1310 7394508
20 سید عبدالمجید حمیدی 1250942 حکاکی سنگ 1325 2221906
21 علی نقی ساجدیان فرد 1250943 دواتگر نقره 1309 2245378
22 منوچهر دشتی نورد 1250943 دواتگر نقره 1342 2282949
23 یداله اردبیلی 1250944 طلا سازی 1313 2243905
24 جواد قلمزن 1250944 طلا سازی 1320 09173135266
25 عزیزاله هنرپرداز حقیقی فرد 1250991 علامت سازی 1327 2229564
26 سید احمد حمیدی 1250993 قلمزنی نقره 1344 09177129373
27 احمد علی زند 1250993 قلمزنی نقره 1340 09171067551
28 علی رضا ذاکر حقیقی 1250993 قلمزنی نقره 1302 7278658
29 هاشم توتونچی 1251000 مسگری 1330 2244736
30 حسن زندگانی 1251000 مسگری 1338 09173092782
31 غلامرضا روزی طلب 1251033 خاتم ساز 1307 7279836
32 کاظم جوریزی 1251033 جوک کاری  1337 8253317
33 حبیب اله سبوکی 1251033 خاتم ساز 1323 2354557
34 غلامرضا بهرامی 1251033 خاتم ساز 1331 2249833
35 رسول دانا پور 1251033 خاتم ساز 1325 2242055
36 پرویز صالح 1251033 خاتم ساز 1335 2221126
37 کریم نصیر پور 1251033 خاتم ساز 1325 2247775
38 عبدالعلی گلریز خاتمی 1251033 خاتم ساز 1330 09171012358
39 زین العابدین گلریز خاتمی 1251033 خاتم ساز 1326 6487509
40 محمد ریحانیان  1251034 خراطی چوب 1315 09178031060
41 سید جعفر صدر دشتکی 1251036 ساز تراشی 1331 09177229066
42 امیر عدلو 1251041 گره چینی چوب 1317 09173010674
43 عباس کیوان شکوه 1251041 گره چینی چوب 1332 2354568
44 عبدالعلی قدرت 1251041 گره چینی چوب 1332 09173139386
45 حسین ظفری زاده حقیقی 1251041 گره چینی چوب 1323 09177130432
46 محمد علی شکر خند 1251041 گره چینی چوب 1316 7383908
47 محمد جعفر طالبان پور 1251041 گره چینی چوب 1316 2303493
48 بهرام منبتی 1251059 منبت چوب 1315 09177364067
49 قاسم ذوالنون شیرازی 1251059 منبت چوب 1326 2355662
50 گودرز آریا 1251059 منبت چوب 1337 09179104526
51 عبدالحمید عدالت 1251059 منبت چوب 1338 09179631890
52 محمد حسین عسکری 1251059 منبت چوب 1331 09173173167
53 محمد جواد شبیه 1251081 حجاری سنتی 1343 09177179850
54 جلیل غلامزاده 1251081 حجاری سنتی 1340 09173072534
55 مرتضی نقاشیان حقیقی 1251095 تذهیب کار 1309 6488653
56 حسین قهرمانی 1251106 نقاشی گل ومرغ 1298 7268785
57 عباس نقاش 1251110 نقاشی دیواری 1305 09179351470
58 محمد علی پرواز 1251110 نقاشی دیواری 1327 09173086710
59 زینت اوجی 1251779 رودوزی سنتی 1316 6488653
60 محمد ظریف صنایعی 1251814 آینه کار 1321 09173130186
61 احمد ظریف صنایعی 1251814 آینه کار 1324 09173385141
62 سید عباس سیاحی 1251815 رنگرزی گیاهی 1311 09176903308
63 حسین اوجی 1251819 رفو گری 1334 09179366848
64 نعمت اله صادقی مقیمی 1252038 بوریا بافی 1304 07124226557
65 اسفندیار قنبری 1252038 بوریا بافی 1306 07124223682
66 فیض اله لر پور 1252038 بوریا بافی 1310 07124225979
67 عبدالکریم گل صفتان 1252038 بوریا بافی 1313 07124223653
68 اسماعیل درویش پور 1252038 بوریا بافی 1325 07124228466
69 علی اصغر تجویدی 1315764 نگار گری 1327 09173147949
70 محمد رضا هوشمند 1315764 نگار گری 1339 2246244
71 فتح اله عدل آسا 1250858 کاشی معقلی 1307 09171063424
72 جلال غلامی 1251033 خاتم ساز    
73 محمد ستایش 1251033 خاتم ساز    
74 علی صدری پور 1250993 قلمزنی نقره 1335 2245378
75 عبدالحسین اولیا سمیع   زیورالات سنتی